Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Žurnalistika a práce v médiích

Časová náročnost: 4 VH / 1 x týdně
Počet hodin: 44 výukových hodin
Osvědčení: o absolvování
Cena: 2800 Kč včetně pomůcek
 

Práce novináře

 • Jak založit malé noviny, obsah novin, plánování, rubriky
 • Žurnalistika a zákon
 • Inzerce, distribuce, reklama
 • Práce v redakce, reportáž, glosa, sloupek, fejeton, složitá témata, trhák
 • Interview, anketa, práce s magnetofonem, osobnost - host
 • Fotografie, grafická úprava, titulek
 • Tisková konference, zdroje
 • Věrohodnost, redigování, jazyk
 • Téma na přání absolventů kurzu (lze volit kupř. asertivitu, etiku novináře aj.)

Práce moderátora

 • Specifika rozhlasu a jeho historie, rozhlasové žánry
 • Konverzační styl psaní pro rádio, stylistická specifikace
 • Umění rozhovoru, umění navázat kontakt
 • Zprávař: čtení zpráv, jazykolamy
 • Sestavení zpravodajské relace, různé typy zpráv, osobnost - host
 • Lokální a zahraniční zprávy, druhy zpráv
 • Stopáž pořadů, přehled tisku, servisní informace
 • úskalí: ve zpravodajství a moderování, výpadky, přeřeky
 • Sportovní zpravodajství - host, střih, montáž, anketa
 • Téma na přání absolventů kurzu (lze volit kupř. práce se slavnou osobností aj.)

Praxe

 • Praktická zkouška moderování a tiskové konference
 • Práce v terénu (cca 30 hodin): reportáž, rozhovor, fotografování
 • Domácí příprava: článek, zpráva, fejeton, sloupek
 • Exkurze v redakci novin
 • Exkurze v tiskárně
 • Exkurze v rádiu

Copyright © 2015 - 2024 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz