Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Psychologie

Časová náročnost: 5 VH / 1 x týdně
Počet hodin: 60 výukových hodin
Osvědčení: o absolvování
Cena: 3800 Kč včetně pomůcek
 

1. Pojem psychologie

2. Historie psychologie jako vědy

3. Úvod do psychologických metod

4. Vnímání

Požitky, Podnětový práh, Adaptační úroveň, Zrakové vnímání, Teorie vidění, Tvar, Organizaění procesy ve vnímání, Pregnace, Prostor a čas, Vnímání v barvách, Uspořádání barev, Komplementární barvy, vzájemné působení barev, Smyslový účinek barvy, Optické klamy, Amesův prostor, Pohyb vedoucí ke změně struktury, Představy Eidetické představy, Halucinace, Iluze, Sociální vnímání

5. Hlubinná psychologie

Sigmund Freud: Psychoanalýza, Struktura osobnosti, Teorie snů, C. G. Jung: Analytická psychologie, Alfred Adler: Individulání psychologie, Erich Fromm: Dialektický humanismus, Viktor E Frankl: Existeciální psychologie

6. Učení, paměť, inteligence

Učení, Asociace, Verbální učení, Klasická podmíněnost, Učení úspěchem, Instrumentální učení, Operantní učení, Teorie J. Dollarda a N. E. Millera, Učení na modelu, Paměť, Inteligence, Teorie inteligence, CH. Spearman: Dvoufaktorová teorie, L. L. Thurstone, J. P. Guilford, Inteligenění testy, Binet a Simon, Stern, HAWIE, Nadání - prostředí

7. Motivace a emoce

Motivace, Biologický řídící okruh, Aktivace, Nedostatek podnětů a nadbytek podnětů, teori kognitivní disonance, Hierarchie motivace, Spánek, Hlad, Anorexia nervosa, Bulimie, Sexualita, Vývoj sexuality, Pohlavní akt, Emoce, Aktivační teorie emocí, Teorie citů S. Schachtera, Atribuce, Stres, Stresové modely zaměřené na reakce, Stresové modely zaměřené na podněty, Agrese, Agrese jako naučený způsob chování, Kognitivní vlivy, Společenské vlivy, Psychoanalytické teorie, Agrese jako pud smrti, Psychodynamika adrese

8. Vývojová psychologie

Determinaty vývoje, vývoj osobnosti, vývojové fáze

9. Konflikt a zpracování konfliktu

Neuróza, formy neurózy, anankasmus, úzkostná nezuróza, fobie, Konverzní neuróza, Vegetativní dystonie, Mentální anorexie, Psychóza, Schizofrenie, Psychoterapie, Psychoanalýza, Terapie rozhovorem, Behavirální terapie, Skupinová terapie, Drogy, Cannabis, Opiáty, Halucinogeny, Mezkalin, Kokain, Alkohol, Barbituráty, Trankvilizéry, Amfetaminy, Terapie závislosti

10. Diferenciální psychologie

Teorie osobnosti

11. Sociální psychologie

Komunikace a interakce, Skupiny, Reklama a konzum, Masová komunikace

12. Závěrečný test

Využitelnost:

Poradenská psychologie v krizových centrech, azylových domech, linkách důvěry, hospicech, družinách apod.

Copyright © 2015 - 2024 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz