Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Volitelné předměty

Humanitní vědy

Určeno: uchazečům o studium na filosofických fakultách, pedagogických fakultách, sociálních fakultách, Fakultě humanitních studií ZČU, zájemcům o společenskovědní obory obecně, mezinárodní vztahy, religionistiku, psychologii, sociologii, právnické fakulty.

Náplň kurzu:

 • Psychologie (Psych. osobnosti, vývojová psych., sociální psych., obecná psych.)
 • Sociologie
 • Úvod do filosofie
 • Dějiny filosofie
 • Politologie a politická geografie
 • Kapitoly z obecných dějin
 • Národní dějiny
 • Kapitoly z dějin kultury
 • Úvod do státu a práva, ústava ČSR - na přání posluchačů
 • Cvičné testy

Právo

Určeno: uchazečům o studium na právnických fakultách

Náplň kurzu:

 • Kapitoly z obecných a českých dějin
 • Základy obecné logiky a úvod do právní logiky
 • Dějiny státu práva
 • Trestní právo a kriminologie
 • Právní terminologie, právní text
 • Úvod do politologie
 • Základy sociologie a etiky
 • Základy psychologie (zejména sociální a forenzní)
 • Úvod do dějin diplomacie, mezinárodní právo
 • Kapitoly z filosofie
 • Cvičné testy

Přírodní vědy a lékařská fakulta

Určeno: uchazečům o studium na lékařských a přípovědných fakultách VŠ

Náplň kurzu:

 • Biologie (obecná, anatomie a fyziologie člověka)
 • Chemie v rozsahu gymnaziálního učiva
 • Fyzika v rozsahu gymnaziálního učiva
 • Kapitoly z psychologie a etiky
 • Zdravotnické právo
 • Lékařské názvosloví
 • Latina - nepovinná, pro zájemce
 • Cvičné testy

Matematika

Určeno: uchazečům od VŠ obory s matematikou, Fakultu aplikovaných věd ZČU, ekonomické fakulty, obory ekonomika a management, evropská studia, mezinárodní vztahy

Náplň kurzu:

 • Matematika v rozsahu gymnaziálního učiva
 • Evropská unie, dějiny mezinárodní ekonomické integrace
 • Současné trendy v managementu, bankovnictví, cenné papíry
 • Národní ekonomika
 • Základy sociologie a sociální psychologie
 • Kapitoly z politologie
 • Úvod do formální logiky
 • Cvičné testy

Psychologie

Určeno: uchazečům o studium na pedagogických a filosofických fakultách VŠ

Náplň kurzu:

 • obecná psychlogie
 • Vývojová psychologie
 • Pedagogická psychologie
 • Aplikovaná psychologie
 • Sociální psychologie
 • Vnímání, učení pamět, inteligence
 • Motivace a emoce
 • Cvičné testy

Copyright © 2015 - 2023 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz