Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Přípravné kurzy ke studiu na VŠ

S komplexní výukou.

Skladba přípravy na VŠ

1) Obecné studijní předpoklady (OSP)
2) Volitelný kurz

Lektoři

Odborníci s bohatou pedagogickou praxí, zkušenostmi a rozhledem v oboru. Uplatňují moderní vyučovací metody a techniky, jsou vstřícní a přátelští; zakládáme si na příjemné a lidské atmosféře vyuěování, kterou permanentně sledujeme zpětnou vazbou od frekventantů a úspěšností našich absolventů při přijímacím řízení.

Určeno

Všem uchazečům o studium na VŠ.

Náplň kurzu

  • Verbální myšlení
  • Numerické myšlení
  • Symbolické myšlení
  • Prostorová představivost
  • Úsudky
  • Analytické myšlení
  • Kritické myšlení
  • Základy vědeckého myšlení
  • Cvičné testy

Učební materiály

Absolventi kurzu absolvují cvičné a závěrečné testy, jež podobou i obsahem odpovídají aktuálním přijímacím testům na příslušné obory VŠ, a obdrží závěrečný CERTIFIKÁT.

Bonus zdarma

Jazyková škola Dimenze nabízí všem frekventantům zdarma profesní a studijní poradenství, pomoc s výběrem VŠ, administrativou při vyplňování přihlášek na VŠ, poradenství při ucházení se o zaměstnání, administrativa (strukturovaný životopis, průvodní dopis, reference, pracovní právo, pracovní úřad a jeho funkce apod.).

Copyright © 2015 - 2023 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz