Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Logolink

Nabídka vzdělávacích programů DVPP

Všeobecné informace

Vzdělávací programy budou realizovány kombinovaným studiem, tj. částí samostudia, prezenční částí a praktickým nácvikem. Všechny části si bude účastník moci přizpůsobit svým časovým možnostem, prezenční část se uskuteční v prostorách jeho vlastní mateřské školy.

Programy jsou určené učitelům a ředitelům mateřských škol, účast v programu je ZDARMA. Jedna osoba se může zúčastnit maximálně dvou různých programů, za MŠ se může zúčastnit maximálně 5 osob.

Kurzy budou probíhat od ledna 2015, harmonogram bude sestaven na základě zájmu cílové skupiny. S konkrétním termínem Vás budeme kontaktovat.

Přihlašovat se můžete do 15. října 2014.

Kapacita je omezena počtem 210 účastníků, v případě velkého zájmu může být přihlašování ukončeno.

Každý účastník kurzu získá:

 • možnost přizpůsobit si časové rozložení kurzu
 • praktický didaktický kufřík pro další využití ve výuce v hodnotě 10.000,- Kč
 • studijní materiály a ukázkové metodické přípravy
 • možnost individuálních konzultací s odborníky v průběhu kurzu

Kurzy budou probíhat od ledna 2015.

Přihlašovat se můžete do 15. října 2014.

Pro přihlášení klikněte na následující odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/1yCCF3t5mozWG53kM4njPRc4iNYUq_yyF2hdSsR_7t84/viewform?usp=send_form

Programy

1. Technické a přírodní materiály

Účastník tohoto programu získá přehled o základních přírodních a technických materiálech a dokáže ho vhodným a atraktivním způsobem využít v jím realizované výuce/vzdělávání v mateřské škole.

Obsah:

 • úvod do pedagogiky polytechnického vzdělávání a výchovy
 • přehled základních přírodních a technických materiálů
 • vlastnosti materiálů, možnosti jejich využití, výhody, nevýhody, limity, dostupnost
 • praktické využití materiálů v polytechnickém vzdělávání / výchově ve vazbě na RVP PV, resp. ŠVP, vhodné vyučovací metody
 • didaktika práce s materiály (vč. bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí i pedagogů)

Rozsah:

 • samostatná příprava
 • praktická výuka
 • trénink
 • závěrečná evaluace a ověření
 • celkem 20-30 hodin, kombinovaná forma

2. Přírodní a fyzikální zákony

Po absolvování tohoto programu bude účastník umět zprostředkovat atraktivní formou přírodní a fyzikální zákonitosti tak, aby je děti chápaly a rozuměly základním projevům a důsledkům těchto zákonitostí.

Obsah:

 • úvod do pedagogiky polytechnického vzdělávání a výchovy
 • vybrané přírodní a fyzikální pojmy a zákony ve vazbě na RVP PV (hmotnost, skupenství, objem, tvrdost atd.)
 • porozumění dětí souvislostem a vazbám, dovednost porovnávat (větší - menší, těžší - lehčí apod.)
 • vhodné metody aplikace přírodních a fyzikálních zákonů při řešení problémů ve výuce
 • didaktika práce s materiály (vč. bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí i pedagogů)

Rozsah:

 • samostatná příprava
 • praktická výuka
 • trénink
 • závěrečná evaluace a ověření
 • celkem 20-30 hodin, kombinovaná forma

3. Profese, činnosti a nářadí

Na základě účasti na tomto programu dokáže učitel seznámit děti s vybranými technickými profesemi tak, aby děti pochopily, jaké činnosti profese obnáší a jaké jsou v nich používány nástroje a nářadí. Dále umí dětem vysvětlit přínos profesí a jejich prostřednictvím poskytnout nové poznatky z různých oblastí života a společnosti.

Obsah:

 • úvod do pedagogiky polytechnického vzdělávání a výchovy
 • profese jako nástroj zprostředkování různých oblastí činnosti člověka a společnosti
 • popis vybraných pozic, činností a pracovních nástrojů
 • vytváření vazeb mezi profesemi, činnostmi a nástroji
 • vhodné vyučovací metody
 • didaktika práce s nářadím (vč. bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí i pedagogů)

Rozsah:

 • samostatná příprava
 • praktická výuka
 • trénink
 • závěrečná evaluace a ověření
 • celkem 20-30 hodin, kombinovaná forma

4. Aktivní řešení technického problému

Cílem tohoto programu je naučit účastníka ovládat základní metody projektové výuky v předškolním vzdělávání a vhodně tuto metodu využívat k rozvoji kompetencí dětí pro řešení problému.

Obsah:

 • úvod do pedagogiky polytechnického vzdělávání a výchovy
 • projektová výuka jako forma řešení jednoduchého problému, význam vlastní iniciativy dětí při řešení problému
 • metodika uvádění problému, role učitele, metody práce s dětmi při řešení problému
 • zpětná vazba a její význam
 • příklady - projektů - v kontextu RVP PV

Rozsah:

 • samostatná příprava
 • praktická výuka
 • trénink
 • závěrečná evaluace a ověření
 • celkem 20-30 hodin, kombinovaná forma

5. Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce

Tento program má za úkol poskytnout účastníkovi přehled o dostupných didaktických pomůckách na trhu, usnadnit mu volbu vhodných pomůcek a umožnit mu jejich efektivní využití ve vzdělávání dětí předškolního věku.

Obsah:

 • úvod do pedagogiky polytechnického vzdělávání a výchovy
 • základní přehled didaktických pomůcek v oblasti polytechnického vzdělávání
 • správný výběr vhodných pomůcek ve vazbě na cíle vzdělávání
 • didaktika práce s vybranými pomůckami

Rozsah:

 • samostatná příprava
 • praktická výuka
 • trénink
 • závěrečná evaluace a ověření
 • celkem 20-30 hodin, kombinovaná forma

Pro přihlášení klikněte na následující odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/1yCCF3t5mozWG53kM4njPRc4iNYUq_yyF2hdSsR_7t84/viewform?usp=send_form

Copyright © 2015 - 2024 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz