Jazyková škola Dimenze

Telefon:
+420 606 606 787

E-mail:
dimenze@dimenze.cz

Adresa:
Pod Všemi Svatými 20,
Plzeň

Strategie firmy Dimenze Plzeň s.r.o.

a) Přímá jazyková metoda

 • tj. přímá konverzační metoda na dané téma
 • opakovací celky "trojité opakování 1 tématu
 • samostatnost účastníka: s pomocí lektora se učí "učit se", tj. najít, kdy a jak se dobře učí a pamatuje, vytvářet celky slovíček, umět se pak připravit sám na jednání apod.
 • vytvoření trvalého pracovního manuálu: účastník si s lektorem zpracovává nejdůležitější celky a zakládá si je (osobní slovíčková kartotéka)
 • ve výuce je obsaženo seznámení s psychikou a stylem cizince, multikulturní aspekt

b) Intenzita výuky

 • každý učební blok je maximálně intenzivní, 1x 90 min. nebo nejlépe 2x 90 min.
 • na tento blok navazuje domácí úkol
 • výuka má různé formy: hlavně ústní - konverzační, písemnou, doplňovačky, náslech rodilého mluvčího, autentické situace, hry

Složení učební hodiny

1 - úvodní rozmluvení, small talk, zpráv
2 - Zopakování minulého tématu
3 - Zadání a probrání nového celku
4 - Zadání úkolu
5 - Shrnutí naučeného

c) Individualita

 • jednotlivce (výuka one-to-one, 1 lektor a 1 žák) účastník si zvolí náplň, kterou přesně on potřebuje a lektor mu sestaví program (viz očíslovaná témata v nabídce)
 • skupiny (podle rozlišovacího testu a zadání firmy je skupina kompaktní, tj. např. řidiči jedna skupina, referenti druhá)
 • lektora: lektor je námi přesně vyškolen a probíhá průběžná konzultace o průběhu výuky s vedením (vedoucím jazykovým lektorem)

d) Manuály a materiály

 • vyrábíme a sestavujeme vlastní materiály - pracovní sešity nebo pokračujeme v započaté učebnici

Postup

 • je možné je kombinovat s učebnicí
 • jsme školeni v nových učebních pomůckách a postupech
 • seznámení s firmou Dimenze Plzeň s.r.o.
 • ukázková hodina výuky ZDARMA
 • rozlišovací testy ZDARMA
 • zařazení účastníka kurzu do jedné ze skupin výuky dle
  1. výsledku testu
  2. kontroly testu vedoucí lektorkou a druhu chyb v testu
  3. osobním pohovorem s vedoucí lektorkou pro příslušný jazyk

Pozn.: Tento model používá firma Dimenze Plzeň ve výuce, ale jednotlivé úrovně lze dále upravovat dle potřeb a požadavků firmy.

Stanovení plánu výuky

Samotná realizace výuky

 • v prostorách na nám. Republiky 3 (1 učebna)
 • v prostorách Úslavská ul. 17 (celý výukový dům, 10 učeben)
 • v prostorách Pod Všemi svatými 20 (celý výukový dům, 10 učeben)
 • po 3 měsících testy / vyhodnocení účastníků/, test má 100 bodů, minimum je 80 dosažených bodů
 • po 6 měsících dotazník na lektora (vyplní účastníci)
 • po dokončení učebního bloku nebo jedné jazykové úrovně - představuje 1 rok výuky obdrží účastník kurzu hodnocení lektora formou osvědčení o absolvování kurzu včetně bodového ohodnocení - viz příloha č.2 OSVĚDČENÍ
 • po zvládnutí 2 po sobě následujících úrovní obdrží účastník osvědčení typ 2 společně s výsledkovou zprávou, která je nedílnou součástí tohoto osvědčení

Kurzy

 • nejlépe 2 x týdně 90 minut
 • nejméně 90 min. týdně
 • možnost intenzivních kursů 1 celý pátek za 3 týdny
 • letní intenzivní kursy
 • kursy pátek a sobota
 • ranní nebo odpolední kursy
 • kursy na udržení, oživení jazyka
 • odborné kursy

Cíl

 • ukázat, že každý se může naučit to své
 • naučit "se učit", pracovat sám na sobě
 • nebát se mluvit a promluvit (ač třeba s chybou)
 • umět adekvátně zdvořile zareagovat v běžných situacích života

Účastník kursu, který po vynaloženém úsilí a absolvovaném kursu může porovnat své "náklady" a "zisk", tj. říct si: "Já mluvím a komunikuji".

Copyright © 2015 - 2020 Dimenze AZ s.r.o.

Pod Všemi Svatými 20, Plzeň
Tel. +420 606 606 787 nebo +420 777 200 780
E-mail: dimenze@dimenze.cz